top of page

ללכת בשבילי היער האפל - מפגש עם עולם ה- BDSM

"מסתרי היער האפל" מתארים פן נוסף של עולם המיניות, זה הנקשר ליחסי שליטה ומרות בהסכמה הדדית. הלייב יעסוק במורכבות ובאתגרים העומדים בפני המטפלים/ות העובדים עם זוגות או פרטים המקיימים סוג כזה של יחסים, ובתפיסה של בי די אס אם כמבטאת צרכים לגיטימיים ומגוונים של מטופלים.


הקלטת הלייב:Comments


bottom of page