top of page

כשהוא נוגע בי אני נבהלת - חלק א


"לא יודעת למה אבל ברגע שיניב נוגע בי אני נרתעת" אומרת מור בצער. אני רואה אותה מבולבלת, נסערת. שותקת לרגע, לוקחת אויר וממשיכה: "יש מין ריקוד זוגי כזה בינינו, בו הוא מתקרב ונוגע בי ובתגובה - אני מתרחקת. הוא מתבאס עלי, נסגר בתוך עצמו ואז אני שבה ומתקרבת. מבקשת את סליחתו. הוא מסכים ואנחנו מדברים קצת וממשיכים הלאה. ככה זה נמשך הרבה זמן ושנינו מאוד מתוסכלים. לכן הגענו לטיפול במטרה להבין מה קורה לנו".


יניב יושב לידה ומקשיב. "הכי בעולם אני רוצה שיזרום בינינו... שיהיה מצחיק וכייפי. גם התקשורת וגם החלק של הסקס. בלי 'ברקסים' כאלה" הוא מוסיף. ניכר שהוא אוהב את מור ורוצה להתקרב אליה מבלי שהיא תילחץ ושהוא יפגע.


"גם אני" אומרת מור, אך לא יודעת איך להגיע לשם. לכן הגענו לטיפול".


אם כך נשאלת השאלה כיצד להבין מה קורה ביניהם? דינמיקה זוגית שאני פוגשת שוב ושוב בחדר הטיפולים.


כתבתי פה כמה שאלות לכם/ן הקוראים: מטפלים/ות וגם כאלה שלא עוסקים בטיפול אך פוגשים את הסוגייה בחייהם הפרטיים. בכדי ליצור תמונה המחזיקה את המורכבות של הסיטואציה יצרתי שני כיווני מחשבה – האחד ביחס למור והשני ביחס ליניב - במטרה לעורר את המחשבה ואת תשומת הלב.

כל אלה יתוארו בפוסט הבא.

Commenti


bottom of page