top of page

גישת ה- AEDP ותרומתה בטיפול פסיכו סקסואלי

גישת הטיפול הממוקד רגש מציעה לנו מבט נוסף של אפשרויות קליניות גם בנוגע לטיפול הפסיכו-סקסואלי. בלייב הקרוב ידונו עקרונות הגישה והעבודה דרך קשב לגוף ולביטויי הרגש במטרה להגיע לאפשור רגשי ולשינוי. עקרונות הרגש וחתירה לביטחון גופנפשי, כמו גם דגש על "הפרת הבדידות הקיומית" המהדהדת בתוכנו ועולה במיוחד בהקשר של קרבה ומשיכה גופנפשית.

מוזמנים לצפות בהקלטת הלייב:
Comments


bottom of page