נערות והגוף – במיטה ומחוצה לה

Punk Teen

הגוף שלנו הוא טקסט חברתי, המספר את סיפורנו האישי על הנסיבות החברתיות למולן אנו מתעצבות כנשים בחברה הלאומית והפטריארכלית בישראל. במהלך מחקר שערכתי בקרב נערות פעילות מינית בנות שבע-עשרה, העושות את צעדיהן הראשוניים בזירה האינטימית, בחנתי כיצד הגוף משקף תפיסות, רגשות ותחושות אישיות וחברתיות. המחקר התמקד ביחסי הגומלין שבין המיניות והגוף לבין הזהות המגדרית ורגשות של כעס ובושה, במטרה להבין כיצד יחסי הכוח המגדריים נשמרים ומשתנים בו-זמנית בעולמם של בני נוער משני המינים, ובזה של נערות בפרט. מצאתי כי גופן המיני של נערות משקף יותר מכל את המשך דיכויה והכפפתה של הנשיות, וזאת גם כאשר היחסים המגדריים בחברה הישראלית עוברים תהליך של שינוי.

כיצד מדוכאת המיניות הנשית הצעירה של נערות? ראשית, בסיטואציה המינית, הגוף הנשי מהווה מקור לרגשות של פחד ובושה, בעיקר בזמן ה'פעם הראשונה'. זאת ועוד, חלק מהנערות משלמות מחיר גופני יקר, בכדי להתאים את עצמן לקודים גופניים פטריארכליים, דבר המתבטא בהפרעות אכילה, בפגיעה בבריאותן ובציות לרודנות הרזון ושגרות טיפוח (הסרת שיער, קוסמטיקה, הקפדה על לבוש ודיאטה).

מעניין לראות שההכפפה העצמית למבט הגברי והניסיון לרצות עולים גם אצל נערות 'חזקות', בעלות תפיסה שוויונית יותר של יחסי מגדר. נערות החשופות למסרים של שוויון ושפה גברית ביחס להחלטיות ומשמעת עצמית והמעיזות לתבוע הדדיות במערכת הזוגית והמינית. גם בראיונות עימן עולים רגשות דומים של בושה ופחד ביחס לגופן, המעידים על בלבול ואמביוולנטיות רגשית ועל כך שגם הן עדיין מצייתות לקודים פטריארכליים מסורתיים. קודים הפוגעים בהערכתן העצמית ובאפשרויות לחוש בטוחות לבטא את עצמן באופן מיני.

אבל, יש גם כיוונים חיוביים ומעודדים: חלק מהנערות נחלצות, בגופן, מציוויים מגדריים, באופן המסמן שינוי אפשרי של נשיות, כזו המתריסה כנגד מיתוס היופי הדכאני של הגוף הנשי, החיה בשלום יחסי עם גופה. נערות אלה ביטאו בדרכים שונות (גם אם לא נטולות קונפליקטים פנימיים) את שאיפתן להיחלץ מבחינה גופנית ומינית מהעולם של הסדרים ישנים ביחס לכוח ולמגדר. כך, לדוגמא, יכולות נערות לדווח על פרקטיקות פעולה של טיפוח אך מתוך התמקמות זהותית של קבלה עצמית. אחרות, יעידו על קבלתן את גופן משמע את עצמן ואילו אחדות יספרו על השתייכות לתת-קבוצה כמו קבוצת הפאנק הנותנת להן את הכוח להתריס ואף לבטל קודים מסורתיים של יופי נשי.

לאור מרכזיותו של הגוף כמימד זהותי ורגשי בחוויות מיניות וזוגיות נראה שעריכת מחקרים פמיניסטיים נוספים על מיניות וגוף של נערות ונשים צעירות היא חשובה ביותר. עלינו להמשיך ולחפש אלטרנטיבות למחשבה ולפעולה,המתריסות אל מול ציוויי ה'עולם הישן' והמסייעות למציאת דרכים לכינונה של נשיות חדשה – בטוחה בעצמה, בגופה ובמיניותה.

#מיניות #סקס #מתבגרים #נערים #נערות #דיכוי #פמיניזם #בושה #פחד #גוף #אישה #נערה #יופי #בנינוער #יחסימין

פוסטים אחרונים
Archive
Search By Tags
No tags yet.

© 2014 by H.Stein.

054-6606661

Dr. Nelly Stein

Therapist

  • Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey