top of page

פנים רבות למיניות

אתמול אירחתי ללייב את לורי שטטמאור, כתבת עיתון "לאישה", עורכת מדור "יחסים" ב-ווינט ומגישת הפודקסט "סקס אפיל" לשיחה מעניינת בנושא חוויות מיניות מגוונות העולות בקרב נשים וגברים כפי שעלו במפגשיה של לורי עם מרואיינים/ות שונים. בנוסף, ניסינו להבין גם מה חשוב/משמעותי עבורנו כמטפלים/ות לקחת למרחב הטיפולי.


מוזמנים.ות להקשיב, לראות ולשתף

Comments


bottom of page