top of page

המלצת ספר

המלצה על הספר:

"ירושה רגשית – סיפורי טיפול על סודות,

אהבה וטראומה בין-דורית"

הוצאת למשכל מייסודן של ידיעות אחרונות

וספרי חמד 2022


הרבה זמן לא נהניתי מקריאת ספר

מקצועי כמו שנהניתי מקריאת ספרה של

ד"ר גלית אטלס – ירושה רגשית.


נתחיל מהשם: איזה יופי. כמה השם הזה

כבר מרמז על תוכנו העמוק של הספר,

המתייחס למטען הרגשי שאנו נושאים עמנו.


מטען הנקשר למורשת משפחתנו, והוא

פעמים רבות טראומטי באופן כזה או אחר,

מוסתר ומושתק ובעיקר בלתי נפרד מאיתנו.

הספר כולל סיפורי מטופלים על החוויות

המושתקות שלהם ושל הדורות לפניהם

והשפעתן על חייהם.


~


לספר 3 חלקים מרכזיים: בחלק הראשון

מתמקדת אטלס בדור השלישי של ניצולי

השואה ובהדהוד הטראומה המשפחתית

הבין-דורית. בחלק השני היא מתמקדת

בסודות שקברו ההורים בטרם לידתם של

ילדיהם ומעולם לא דוברו אך השפיעו באופן

בלתי מודע. בחלק השלישי היא מחפשת את

הסודות שאנו מסתירים מפני עצמנו.

סודות מודחקים ומוכחשים היות שההכרה

בהם מאיימת ומפחידה.


אהבתי מאוד את השילוב של התייחסויות

תיאורטיות קצרות ורלבנטיות שהיא עושה

לאורך הספר, וגם את הקטעים בהם יש ביטוי

אישי של המחברת המספרת על חייה

(החל מההקדמה).


חשתי שהיא מיטיבה לבטא את הגישה

האינטרסובייקטיבית בה היא כנראה עובדת

(הספר מוקדש ל-לואיס ארון, בין המטפלים

המרכזיים של הגישה). גישה המזכירה שבחדר

הטיפולים יושבים 2 בני אדם, סובייקטים, שכל

אחד מהם נושא בחובו ירושה רגשית משל

עצמו/ה.


קריא ועמוק, מעניין ומעורר מחשבה.

מומלץ בחום! ♥
Comentarios


bottom of page