top of page

גישת הקונסטלציה המשפחתית ותרומתה לטיפול הפסיכו-סקסואלי

סדרת מפגשי הלייב המרתקת שלנו ממשיכה, והפעם האורחת היא מירב שרייבר, מטפלת בגישת הקונסטלציה המשפחתית.

בלייב הבנו מהי גישה זו, במה היא דומה ושונה מגישת הטיפול המשפחתי המערכתי ובמיוחד כיצד נעשית בה עבודה על תהליכים בין-דוריים משפחתיים, במטרה לסייע לאדם במצוקותיו.

בנוסף, יצרנו כמובן גם את הקישור בין גישה זו לבין הטיפול הפסיכו-סקסואלי, והתבוננו כיצד יש בה לסייע גם בהקשר חשוב זה.

מוזמנים/ות לצפות בהקלטת הלייב:



Commentaires


bottom of page