חלק מהארגונים ובתי הספר עמם אני עובדת.

לקוחות

ארגון הנוער הגאה
ארגון הנוער הגאה
עמותת לשובע
עמותת לשובע
עמותת על"ם
עמותת על"ם
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת בר-אילן
משרד המסחר והתעשייה
משרד המסחר והתעשייה

בתחום החינוכי-יעוצי

משרד הבריאות
משרד הבריאות

במשולב עם משרד החינוך

משרד החינוך
משרד החינוך
4GIRLS
4GIRLS
עיריית רמת גן
עיריית רמת גן