top of page
טיפול זוגי

לטיפול הזוגי מגיעים בני הזוג מתוך הבנה שיש לעצור את מעגל החיים ולהיעזר באדם מקצועי בכדי לתת התייחסות לסוגיות שונות שהטרידו אותם במשך השנים או צמחו ועלו בקשר.

הטיפול הזוגי הוא מסע של שניים, אף כי אני רואה בו גם את כל אחד מבני הזוג לבד – בהתחלה ומדי פעם לאורך התהליך.

29cec8_9c124839e30b45809f2714d585c9a702~mv2.jpg

המסע הזוגי כולל פיתוח יכולת ההקשבה והתקשורת בין בני הזוג, למידה עצמית והדדית של צרכים ומשאלות, ברור סוגיות של הורות ו/או קשרים עם בני משפחת המוצא.

כמטפלת מוסמכת, אני נותנת התייחסות לכל אחד מבני הזוג כמו גם לקשר הזוגי.

האתגרים פה הם כפולים: לא רק מסע אישי כי הרי אדם פוגש את עצמו גם בתהליך הזוגי, אלא גם מסע זוגי בו מתקיימת ההזמנה לגדול מכל בחינה – נפשית ומנטלית.

Three Dancing Couples by May Wilson Preston (1913)

bottom of page